Boka lektionspaket

Hur funkar det?

Kontaktuppgifter:


Information om eleven:

visibilitySe våra paket

notification_importantBundet paket bokas bara inför terminsstart!

Få ett digitalt gåvokort av oss som du kan ge tillsammans med musikgåvan! (endast för obundet paket) info

*om du skulle vilja ha lektioner i grupp om två, kan du skriva detta som ett övrigt meddelande.

Genom att klicka på "Skicka" bekräftar jag att jag har läst och godkänner Dataskyddsinformationen samt Betalningsinformationen.

cancel

Hur funkar det?

Bokning
Vi tar emot din bokning.
Matchning
Vi matchar dig med en passande musikmentor, vilket kan ta upp till en vecka.
Kontakt
Din matchade musikmentor kontaktar dig för att bestämma dag och tid för lektionerna.
Musiklektioner
Musiklärandet kan påbörjas!
cancel

Våra lektionspaket:

Hem | Obundet
595 kr/h
Privatlektioner i din hemmiljö, utan bindningstid
 • doneLägst timpris bland våra konkurrenter
 • doneKontinuerlig kontakt med din tilldelade musikmentor
 • doneSkräddarsydda lektioner efter dina önskemål
 • doneVälj själv hur många lektioner du vill ha
 • doneKan bokas när du vill under terminen
Hem | Bundet
559 kr/h
En musikfylld termin av privatlektioner i din hemmiljö
 • doneLägre timpris med bundet paket
 • doneKontinuerlig kontakt med din tilldelade musikmentor
 • doneSkräddarsydda lektioner efter dina önskemål
 • doneDu slipper månadsfakturor
Annan plats | Obundet
569 kr/h
Privatlektioner hos din musikmentor eller på distans, utan bindningstid
 • doneLägst timpris bland våra konkurrenter
 • doneKontinuerlig kontakt med din tilldelade musikmentor
 • doneSkräddarsydda lektioner efter dina önskemål
 • doneKan bokas när du vill under terminen
 • doneFunkar även på distans
Annan plats | Bundet
529 kr/h
En termin av privatlektioner, hos din musikmentor eller på distans
 • doneLägre timpris med bundet paket
 • doneKontinuerlig kontakt med din tilldelade musikmentor
 • doneSkräddarsydda lektioner efter dina önskemål
 • doneDu slipper månadsfakturor
 • doneFunkar även på distans
cancel

Regler för bundet paket:

Bundet paket hos MusikMentorn består av 14 lektioner på höstterminen och 17 lektioner på vårterminen. Därför behöver vi få in din bokning på ett bundet paket innan terminsstart, vilket är innan v. 36 på höstterminen och innan v. 4 på vårterminen.

Längd på terminerna:

Hösttermin: 14 lektioner à 60 min.
Start: Mellan v. 34–36.

Vårtermin: 17 lektioner à 60 min.
Start: Mellan v. 2–4.

cancel

Dataskyddsinformation hos MusikMentorn:

Tillika alla andra verksamheter som behandlar personuppgifter är även MusikMentorn Sweden AB förpliktigad att följa dataskyddsförordningen (GDPR). Dataskyddsförordningen, som infördes den 25 maj 2018, innebär bland annat att vi som företag ska följa de grundläggande principerna, se till att behandlingen har en rättslig grund och informera de registrerade om hur vi hanterar deras personuppgifter. Därför informerar MusikMentorn Sweden AB kunden via denna dataskyddsinformation om hur personuppgifter behandlas.

MusikMentorn Sweden AB är registrerat hos Bolagsverket med organisationsnummer 559340-2752 och följer svensk dataskyddslagstiftning och är också ansvarigt för de personuppgifter som samlas in på denna webbplats. Besök gärna www.musikmentorn.se/om-oss för mer information om MusikMentorns verksamhet. De personuppgifter som samlas in är till för att etablera kontakt mellan lärare och kund, för att para ihop rätt kund med rätt område där läraren verkar, för att kunna nå kunden vid ett viktigt eller brådskande ärende eller för att presentera nyheter i verksamheten. Vid lagring av personuppgifter krävs alltid rättslig grund för att få tillstånd att spara dessa. Därför ges samtycke till att vi får lagra kundens personuppgifter genom att trycka på knappen: ”Skicka”. Genom knapptryckningen bekräftar kunden ifråga att genomläsning av dataskyddsinformation har gjorts och kunden är på det sättet medveten om hur vi hanterar de personuppgifter och kontaktuppgifter som angetts. Detta ger i sin tur MusikMentorn Sweden AB godkännande att spara och lagra de personuppgifter som skrivs in av kunden.

Personuppgifterna sparas i sin tur maximalt ett år efter det att kundrelationen avslutats. Som kund kan man dock närsomhelst dra tillbaka sitt samtycke till användningen och lagringen av personuppgifter hos MusikMentorn och även få den registrerade datan raderad. Detta görs enklast genom att skicka e-post till: dataskydd@musikmentorn.se. Om man som kund vill lämna ett klagomål till MusikMentorn, går detta att göra genom att skicka e-post till: klagomal@musikmentorn.se. Det går givetvis också alltid bra att begära ut ett registerutdrag om vilken information som finns på kunden vars information är registrerad. Som kund har man även rätt att få tillgång till en kopia på den data som används. På samma sätt är MusikMentorn Sweden AB som företag skyldiga att rätta felaktiga, ofullständiga eller missvisande uppgifter om personens uppgifter ifråga, om kunden önskar detta.

Uppdatering av vår dataskyddsinformation sker löpande och om en sådan uppdatering kräver ett meddelande eller samtycke enligt gällande lagstiftning kommer kunden att meddelas eller ges möjlighet att lämna sitt samtycke. Därför är det viktigt att kunden läser denna dataskyddsinformation varje gång våra tjänster används, eftersom behandlingen av personuppgifter kan skilja sig från tidigare gånger då tjänsten använts.

MusikMentorns hemsida använder sig av Google Analytics. Tjänsten registrerar vilka sidor du som besökare använder dig av, lagrar det och presenterar det som statistik för webbplatsens ägare. Mer info om hur Google använder denna information hittar du här.

Vidare kan du läsa mer om dataskyddsförordningen i sin helhet på följande länk: https://www.imy.se/verksamhet/dataskydd/det-har-galler-enligt-gdpr/introduktion-till-gdpr/dataskyddsforordningen-i-fulltext/.

Rättigheter för dig som har registrerade personuppgifter hittar du här: https://www.imy.se/verksamhet/dataskydd/det-har-galler-enligt-gdpr/de-registrerades-rattigheter/.

Dataskyddsinformationen uppdaterades senast 16 november 2023.

cancel

Betalningsinformation hos MusikMentorn:

För kunder hos MusikMentorn Sweden AB utgår digitala fakturor via e-post den 15:e i månaden, oavsett valt paket.

Betalningsvillkor på fakturan är 10 dagar mellan fakturadatum och förfallodatum.

Lektioner som ställs in ska meddelas till läraren minst 2 timmar innan bestämd tid, annars ses lektionen som utagerad.

Pris- och paketinformation:

Sommarkurs | 5 lektioner:

Lektionspris: 595 kr/h

Detta lektionspaket går att boka båda innan och under sommaren 2024.

Tid och dag för lektionerna bestäms mellan eleven och den tilldelade musikläraren.

Du faktureras för samtliga lektioner på 1 faktura via e-post.

Sommarkurs | 10 lektioner:

Lektionspris: 559 kr/h

Detta lektionspaket går att boka båda innan och under sommaren 2024.

Tid och dag för lektionerna bestäms mellan eleven och den tilldelade musikläraren.

Du faktureras för samtliga lektioner på 1 faktura via e-post.

Hem | Obundet:

Lektionspris: 595 kr/h

Detta lektionspaket går att boka under hela terminens gång.

I detta lektionspaket utgår en faktura den 15:e varje månad, gällande lektionerna för den föregående månadens lektioner. Undantag är i december då fakturan utgår i samma månad som lektionerna varit i. Med andra ord betalar du för lektionerna som varit i både november och december på fakturan som kommer den 15:e december.

Med det obundna lektionspaketet fortsätter lektionerna tills kunden väljer att avbryta dem.

Hem | Bundet:

Lektionspris: 559 kr/h

Längd på hösttermin: 14 lektioner à 60 min, start mellan v. 34-36

Längd på vårtermin: 17 lektioner à 60 min, start mellan v. 2-4

Du faktureras för samtliga lektioner under terminen på 1 faktura. Det bundna lektionspaketet kan endast bokas inför terminsstart.

Med det bundna lektionspaketet fortsätter lektionerna under terminen som följer, om inget annat sägs.

Annan plats | Obundet:

Lektionspris: 569 kr/h

Detta lektionspaket går att boka under hela terminens gång.

I detta lektionspaket utgår en faktura den 15:e varje månad, gällande lektionerna för den föregående månadens lektioner. Undantag är i december då fakturan utgår i samma månad som lektionerna varit i. Med andra ord betalar du för lektionerna som varit i både november och december på fakturan som kommer den 15:e december.

Med det obundna lektionspaketet fortsätter lektionerna tills kunden väljer att avbryta dem.

Annan plats | Bundet:

Lektionspris: 529 kr/h

Längd på hösttermin: 14 lektioner à 60 min, start mellan v. 34-36

Längd på vårtermin: 17 lektioner à 60 min, start mellan v. 2-4

Du faktureras för samtliga lektioner under terminen på 1 faktura. Det bundna lektionspaketet kan endast bokas inför terminsstart.

Med det bundna lektionspaketet fortsätter lektionerna under terminen som följer, om inget annat sägs.


Vid frågor, var vänlig och kontakta oss på info@musikmentorn.se

cancel

Sommarkurser 2024 sunny

Lys upp din sommar genom att boka en sommarkurs hos MusikMentorn! Du kan välja mellan 5 och 10 lektioner under "Önskat lektionspaket" när du genomför din bokning!

Mer info hittar du under Betalningsinformation.