Boka lektionspaket

Hur funkar det?

Sommarkollo 2023

Kontaktuppgifter:


Information om eleven:

searchSe våra paket

OBS: Bundet paket går bara att boka inför terminsstart.

OBS: Vid val av Sommarkurs, lämna "Önskad plats" blank om privatlektionerna önskas hemma.

Få ett digitalt gåvokort av oss som du kan ge tillsammans med musikgåvan! (endast för obundet paket) info

*om du skulle vilja ha lektioner i grupp om två, kan du skriva detta som ett övrigt meddelande.

Genom att klicka på "Skicka" bekräftar jag att jag har läst och godkänner Dataskyddsinformationen samt Betalningsinformationen.

cancel

Hur funkar det?

Bokning
Vi tar emot din bokning.
Matchning
Vi matchar dig med en passande musikmentor, vilket kan ta upp till en vecka.
Kontakt
Din matchade musikmentor kontaktar dig för att bestämma dag och tid för lektionerna.
Musiklektioner
Musiklärandet kan påbörjas!
cancel

Våra lektionspaket:

Hem | Obundet
569 kr/h
Privatlektioner i din hemmiljö, utan bindningstid
 • doneLägst timpris bland våra konkurrenter
 • doneKontinuerlig kontakt med din tilldelade musikmentor
 • doneSkräddarsydda lektioner efter dina önskemål
 • doneVälj själv hur många lektioner du vill ha
 • doneKan bokas när du vill under terminen
Hem | Bundet
539 kr/h
En musikfylld termin av privatlektioner i din hemmiljö
 • doneLägre timpris med bundet paket
 • doneKontinuerlig kontakt med din tilldelade musikmentor
 • doneSkräddarsydda lektioner efter dina önskemål
 • doneDu slipper månadsfakturor
Annan plats | Obundet
549 kr/h
Privatlektioner hos din musikmentor eller på distans, utan bindningstid
 • doneLägst timpris bland våra konkurrenter
 • doneKontinuerlig kontakt med din tilldelade musikmentor
 • doneSkräddarsydda lektioner efter dina önskemål
 • doneKan bokas när du vill under terminen
 • doneFunkar även på distans
Annan plats | Bundet
509 kr/h
En termin av privatlektioner, hos din musikmentor eller på distans
 • doneLägre timpris med bundet paket
 • doneKontinuerlig kontakt med din tilldelade musikmentor
 • doneSkräddarsydda lektioner efter dina önskemål
 • doneDu slipper månadsfakturor
 • doneFunkar även på distans
cancel
Boka genom att välja "Sommarkollo" under "Önskat lektionspaket/sommarkollo"!
cancel

Dataskyddsinformation hos MusikMentorn:

Tillika alla andra verksamheter som behandlar personuppgifter är även MusikMentorn Sweden AB förpliktigad att följa dataskyddsförordningen (GDPR). Dataskyddsförordningen, som infördes den 25 maj 2018, innebär bland annat att vi som företag ska följa de grundläggande principerna, se till att behandlingen har en rättslig grund och informera de registrerade om hur vi hanterar deras personuppgifter. Därför informerar MusikMentorn Sweden AB kunden via denna dataskyddsinformation om hur personuppgifter behandlas.

MusikMentorn Sweden AB är registrerat hos Bolagsverket med organisationsnummer 559340-2752 och följer svensk dataskyddslagstiftning och är också ansvarigt för de personuppgifter som samlas in på denna webbplats. Besök gärna www.musikmentorn.se/om-oss för mer information om MusikMentorns verksamhet. De personuppgifter som samlas in är till för att etablera kontakt mellan lärare och kund, för att para ihop rätt kund med rätt område där läraren verkar, för att kunna nå kunden vid ett viktigt eller brådskande ärende eller för att presentera nyheter i verksamheten. Vid lagring av personuppgifter krävs alltid rättslig grund för att få tillstånd att spara dessa. Därför ges samtycke till att vi får lagra kundens personuppgifter genom att trycka på knappen: ”Skicka”. Genom knapptryckningen bekräftar kunden ifråga att genomläsning av dataskyddsinformation har gjorts och kunden är på det sättet medveten om hur vi hanterar de personuppgifter och kontaktuppgifter som angetts. Detta ger i sin tur MusikMentorn Sweden AB godkännande att spara och lagra de personuppgifter som skrivs in av kunden.

Personuppgifterna sparas i sin tur maximalt ett år efter det att kundrelationen avslutats. Som kund kan man dock närsomhelst dra tillbaka sitt samtycke till användningen och lagringen av personuppgifter hos MusikMentorn och även få den registrerade datan raderad. Detta görs enklast genom att skicka e-post till: dataskydd@musikmentorn.se. Om man som kund vill lämna ett klagomål till MusikMentorn, går detta att göra genom att skicka e-post till: klagomal@musikmentorn.se. Det går givetvis också alltid bra att begära ut ett registerutdrag om vilken information som finns på kunden vars information är registrerad. Som kund har man även rätt att få tillgång till en kopia på den data som används. På samma sätt är MusikMentorn Sweden AB som företag skyldiga att rätta felaktiga, ofullständiga eller missvisande uppgifter om personens uppgifter ifråga, om kunden önskar detta.

Uppdatering av vår dataskyddsinformation sker löpande och om en sådan uppdatering kräver ett meddelande eller samtycke enligt gällande lagstiftning kommer kunden att meddelas eller ges möjlighet att lämna sitt samtycke. Därför är det viktigt att kunden läser denna dataskyddsinformation varje gång våra tjänster används, eftersom behandlingen av personuppgifter kan skilja sig från tidigare gånger då tjänsten använts.

Vidare kan du läsa mer om dataskyddsförordningen i sin helhet på följande länk: https://www.imy.se/verksamhet/dataskydd/det-har-galler-enligt-gdpr/introduktion-till-gdpr/dataskyddsforordningen-i-fulltext/.

Rättigheter för dig som har registrerade personuppgifter hittar du här: https://www.imy.se/verksamhet/dataskydd/det-har-galler-enligt-gdpr/de-registrerades-rattigheter/.

Dataskyddsinformationen uppdaterades senast 17 november 2021.

cancel

Betalningsinformation hos MusikMentorn:

För kunder hos MusikMentorn Sweden AB utgår digitala fakturor via e-post under slutet av månaden oavsett valt paket.

Betalningsvillkor på fakturan är 10 dagar mellan fakturadatum och förfallodatum.

Lektioner som ställs in ska meddelas till läraren minst 2 timmar innan bestämd tid, annars ses lektionen som utagerad.

Pris- och paketinformation:

Sommarkollo 2023:

Pris för 5 dygn (övernattning): 6 250 kr

Du betalar detta i förväg på en faktura som kommer 1 månad innan sommarkollot startar.

Du har 3 veckor på dig att avboka dig från sommarkollot efter att bokningen är gjord. Efter det är du betalningsskyldig.

Sommarkurs | 5 lektioner:

Lektionspris: 549 kr/h

Med vår sommarkurs kommer du och din tilldelade musikmentor överens om när du vill ha dessa lektioner (mellan v. 23 och v. 35).

Val av plats för lektionerna bestäms med din tilldelade musikmentor (detta påverkar inte lektionspriset).

I detta lektionspaket utgår en faktura under slutet på månaden som den första lektionen inföll.

Sommarkurs | 10 lektioner:

Lektionspris: 525 kr/h

Med vår sommarkurs kommer du och din tilldelade musikmentor överens om när du vill ha dessa lektioner (mellan v. 23 och v. 35).

Val av plats för lektionerna bestäms med din tilldelade musikmentor (detta påverkar inte lektionspriset).

I detta lektionspaket utgår en faktura under slutet på månaden som den första lektionen inföll.

Hem | Obundet:

Lektionspris: 569 kr/h

Detta lektionspaket går att boka under hela terminens gång.

I detta lektionspaket utgår en faktura under slutet av varje månad gällande lektionerna för den innevarande månaden.

Med det obundna lektionspaketet fortsätter lektionerna tills kunden väljer att avbryta dem.

Hem | Bundet:

Lektionspris: 539 kr/h

Längd på hösttermin: 14 lektioner à 60 min, start mellan v. 34-36

Längd på vårtermin: 17 lektioner à 60 min, start mellan v. 2-4

Du faktureras för samtliga lektioner under terminen på 1 faktura. Det bundna lektionspaketet kan endast bokas inför terminsstart.

Med det bundna lektionspaketet fortsätter lektionerna under terminen som följer, om inget annat sägs.

Annan plats | Obundet:

Lektionspris: 549 kr/h

Detta lektionspaket går att boka under hela terminens gång.

I detta lektionspaket utgår en faktura under slutet av varje månad gällande lektionerna för den innevarande månaden.

Med det obundna lektionspaketet fortsätter lektionerna tills kunden väljer att avbryta dem.

Annan plats | Bundet:

Lektionspris: 509 kr/h

Längd på hösttermin: 14 lektioner à 60 min, start mellan v. 34-36

Längd på vårtermin: 17 lektioner à 60 min, start mellan v. 2-4

Du faktureras för samtliga lektioner under terminen på 1 faktura. Det bundna lektionspaketet kan endast bokas inför terminsstart.

Med det bundna lektionspaketet fortsätter lektionerna under terminen som följer, om inget annat sägs.


Vid frågor, var vänlig och kontakta oss på info@musikmentorn.se